αναβάλλομαι


αναβάλλομαι
αναβάλλομαι, αναβλήθηκα βλ. πίν. 147

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀναβάλλομαι — ἀναβάλλω throw up pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αμβλήδων — ἀμβλήδων, επίρρ. (Α) (ποιητικός τύπος αντί τού ἀναβλήδην) [ἀναβάλλομαι] ισχυρά, αθρόα …   Dictionary of Greek

  • αναβαλλόμενος — ο (μτχ. τού αρχ. ἀναβάλλω ως ουσ.) λέγεται χωρίς κάποια ορισμένη σημ. σε φρ. όπως «τού έψαλα τον αναβαλλόμενο», «άκουσε τον αναβαλλόμενο» κ.λπ., για να δηλώσει έντονες παρατηρήσεις και επιπλήξεις. [ΕΤΥΜΟΛ. Ουσιαστικοποιημένη μτχ. ενεστ. τού ρ.… …   Dictionary of Greek

  • βραδύνω — (AM βραδύνω) [βραδύς] 1. χρονοτριβώ, αργοπορώ 2. καθυστερώ κάποιον αρχ. αναβάλλομαι …   Dictionary of Greek

  • προαναβάλλομαι — Α λέγω ή άδω σε προανάκρουσμα ή ως προανάκρουσμα. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ * + ἀναβάλλομαι «αρχίζω μέλος»] …   Dictionary of Greek

  • συναναβάλλομαι — Μ αρχίζω να ψάλλω μαζί κι εγώ. [ΕΤΥΜΟΛ. < συν * + ἀναβάλλομαι «αρχίζω να παίζω μουσικό όργανο ή να τραγουδώ»] …   Dictionary of Greek

  • υπέρκειμαι — ὑπέρκειμαι ΝΜΑ [κεῑμαι] βρίσκομαι πάνω από κάτι άλλο, κατέχω ψηλότερη θέση (α. «τα υπερκείμενα γεωλογικά στρώματα» β. «τὰ ὑπερκείμενα κρημνά», Πολ. γ. «ἡ ὀφρὺς ὑπέρκειται τοῡ ὄμματος», Φιλόστρ.) νεοελλ. 1. μτφ. δεσπόζω, κυριαρχώ («οι υπερκείμενοι …   Dictionary of Greek

  • υπερτίθημι — ΜΑ [τίθημι] μσν. (μόνον μέσ.) ὑπερτίθεμαι αναβάλλομαι αρχ. 1. τοποθετώ κάτι πάνω από κάτι άλλο 2. τοποθετώ κάτι σε άλλη μεριά, τό μεταφέρω 3. κοινοποιώ, ανακοινώνω 4. (για χρονικό διάστημα) διαρκώ πέρα από ένα ορισμένο χρονικό σημείο, τό… …   Dictionary of Greek